Bestuursleden van de Stichting zijn

Paul Schmitz, Voorzitter
Corinne Merkens, Secretaris
Machteld Huber, waarnemend Penningmeester
Christina van Tellingen, Vicevoorzitter
Paul Doesburg, 2e Secretaris
Martin Niemeijer, Lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science